Velkommen til Bærum Pikekor
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
  • Aspirantkoret (2. og 3. klasse)
  • Juniorkoret (4. klasse og oppover)
  • Hovedkoret (Opptak fra 14 år med prøvesang)
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.